Делегація України бере активну участь у дискусіях в ході щорічної Зустрічі держав-членів Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (КБТЗ; 3-6 грудня 2019 р., м. Женева).

Нею, зокрема, акцентовано на необхідності подальшої реалізації освітніх програм з питань біозахисту та біоетики, привернуто увагу міжнародної спільноти до напрацювань України у сфері відповідної підготовки науковців з метою мінімізації біоризиків при роботі з небезпечними біологічними агентами.

Українська сторона наголосила, що стрімкий розвиток науки та біотехнологій, а також потенційна небезпека «подвійного» використання біоагентів зумовлюють необхідність подальшої консолідації зусиль з вирішення проблем біобезпеки не тільки на національному, але й на міжнародному рівні.

Учасників засідання було поінформовано про набутий Україною значний досвід на цьому напрямку, який можна було б використовувати як модель для наслідування іншими заінтересованими країнами.