Оцінюючи роль держави та бізнесу в економічних процесах, майже третина опитаних українців вважає, що втручання держави в економічні процеси повинно бути мінімальним.

Про це йдеться у дослідженні Центру Разумкова.

На питання «Чи є важливим для успішного розвитку України зведення до мінімуму втручання держави в економічні процеси?», 32% українців дають позитивну відповідь, а 38% — негативну. Як зазначає Центр, частка тих, хто вважав, що важливим є зведення до мінімуму втручання держави в економічні процеси, порівняно з 2005р. зменшалася з 41% до 32%, а тих, хто був проти цього — зросла з 27% до 38%.

26% опитаних дотримуються думки, що рівень втручання держави у бізнес є недостатнім, 23% — що він є оптимальним, 17% — що він є надмірним, а 34% не визначилися. Порівняно з дослідженням 2020р. частка тих, хто вважає, що цей вплив є оптимальним, зросла на 7%, а частка тих, хто вважає, що він є надмірним, зменшилася на 8%.

Даючи відповідь на запитання «У розвитку української економіки ключову роль повинна відігравати держава чи активізація і стимулювання приватної ініціативи?» 57% опитаних відповідають «і те, і інше рівною мірою», 21% відповідають, що держава повинна відігравати головну роль, а 14% — активізація і стимулювання приватної ініціативи.

«Можна говорити про те, що рівень патерналістських очікувань серед громадян України за останні десятиліття знизився», – підсумовують у дослідженні. Водночас, більшість опитаних все ж покладають на державу відповідальність за забезпечення громадян.