Форум – це нова дискусійна платформа, спрямована на встановлення діалогу на високому рівні з українськими державними структурами для забезпечення подальшого розвитку фінансового сектору України. Форум фокусується на застосуванні інтелектуальних напрацювань, що ґрунтуються на міжнародному досвіді, та діє згідно з міжнародними стандартами організацій світової бізнес-спільноти. Місія Форуму полягає у просуванні та впровадженні передового міжнародного досвіду управління та регулювання українського фінансового ринку.

ЗАВДАННЯ

Розвивати стабільну, прозору й зорієнтовану на західні цінності українську систему фінансових послуг.

Представляти перед державними органами інтереси членів Форуму щодо фінансових питань, що істотно впливають на подальший розвиток ринку.

Захищати інтереси членів, забезпечувати правові гарантії їхньої діяльності шляхом обговорення поточних питань і проблем банківського сектору в Україні, розробляти пропозиції та законопроекти, спрямовані на розвивання цього сектору тощо.

Сприяти формуванню нормативно-правової бази українського ринку фінансових послуг.

Установлювати й підтримувати відносини з провідними учасниками ринку й зацікавленими асоціаціями з метою набування відповідного досвіду й переймання найкращих міжнародних практик у секторі фінансових послуг.

Допомагати спілкуватися зі ЗМІ з питань, що стосуються діяльності й позицій Форуму.

Поліпшувати професійні навички й методи роботи менеджерів і фахівців через організування тренінгів, конференцій, семінарів тощо.

МЕТА

Розпочати цінний політичний діалог на високому рівні з компетентними органами влади для подальшого розвивання фінансового сектору, що зі свого боку стимулюватиме зростання й процвітання економіки для блага України та її населення.

ПРИНЦИПИ

Легітимність, незалежність, прозорість та автономність кожного члена Форуму. Довіра й взаємодопомога членів у досягненні завдань Форуму. Невтручання Форуму або інших членів у ділову активність одне одного.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форум представляє провідні міжнародні фінансові установи, які інвестують в Україну кошти й працюють тут.

Форум співпрацює з міжнародними фінансовими установами (ЄБРР, МФК, МВФ, Світовий банк тощо), відповідними дипломатичними місіями, а також налагоджує відносини з українськими регуляторними органами й політиками.

Управління Форумом та його діяльність здійснюється згідно з міжнародними стандартами організацій-членів. 

Форум сконцентрований на проведенні аналітичних досліджень, користуючись при цьому міжнародним досвідом.